ОБУКИ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ

Почетник сте и не знаете да работите со компјутер? Сакате да научите и да ја зголемите вашата продуктивност повеќекратно? Ако сакате да научите како да работите со компјутер и како да ги одржувате и инсталирате компјутерите во вашата канцеларија, обуките за основни и напредни компјутерски вештини се за вас! 

Обуките за основни и напредни компјутерски вештини се одвиваат во времетраење од 3-4 месеци практична настава и полагање за сертификат.

Обуки

Основни компјутерски вештини
Најпрво ќе се стекнете со основна компјутерска писменост и ќе научите како да ги користите компјутерите на безбеден начин минимизирајќи ја заканата од напади. Потоа, ќе научите како да работите со софтвери за процесирање на текст и табели. Првите два месеци кандидатот се стекнува со општа компјутерска писменост, а во текот на третиот месец со знаење за користење на алатки за процесирање на текст и табеларни пресметки.

Времетраење

Вкупното времетраење на обуката изнесува 120 дена.

Цена

32000 МКД

Модули и теми

Основи на информатика и компјутерски вештини
 • Вовед во компјутерски вештини и основи на хардвер
 • Оперативни системи – основни операции со практични примери
 • Фајл системи – операции и практични примери
 • Основни програмски пакети и корисни алатки (инсталација и препораки)
 • Користење на програми и корисни алатки (архивирање, операции со слики)
 • Канцелариски алатки (пакети за канцелариско работење)
 • Онлајн комуникациски алатки (емаил, комуникација во реално време)
 • Помош и дијагностика
Интернет и компјутерска безбедност
 • Основи на Интернет
 • Прегледувачи, HTML и CSS
 • Организација на компјутерски мрежи и TCP/IP протоколно множество
 • Работа со мрежни уреди, основно конфигурирање
 • HTTP, HTTPS и FTP
 • Основи на компјутерска безбедност, заштитни мерки и алатки
 • Сајбер хигиена
 • Заштита на локална мрежа и компјутери од мрежен пристап
Алатки за процесирање на текст
 • Вовед во софтверот за работа со текст, работна околина и преглед на алатки
 • Форматирање на текст, вметнување на објекти и слики и манипулација со нив
 • Работа со листи, табели, користење на графички симболи
 • Напредно форматирање на документити, контрола на текот на документот
 • Користење на стилови и шаблони. Праќање емаил пораки со Mail Merge
 • Обезбедување на документот, користење на референци и крос референци, наслови и линкови. Работа со макроа и основни ВБ скрипти
 • Работа на реален практичен проблем
Алатки за работа со табели
 • Вовед во софтверот за работа со табели, работна околина и преглед на алатки
 • Внесување податоци во Ексел, работа со табели, бои, слики
 • Работа со формули и обработка на податоците од табелите
 • Визуелизација на податоците
 • Работа со пивот табели, пивотирање со повеќе нивоа
 • Напредни формули. Работа со макроа и основни ВБ скрипти
 • Работа на реален практичен проблем
Аплицирај
Напредни компјутерски вештини
Најпрво ќе се стекнете со основна компјутерска писменост и ќе научите како да ги користите компјутерите на безбеден начин минимизирајќи ја заканата од напади. Потоа ќе научите како да работите со софтвери за процесирање на текст, табели и едноставни податочни бази, за на крајот да научите како да инсталирате и сервисирате компјутери и да поставите локални мрежи во вашата канцеларија.

Времетраење

Вкупното времетраење на обуката изнесува 150 дена.

Цена

49000 МКД

Модули и теми

Основи на информатика и компјутерски вештини
 • Вовед во компјутерски вештини и основи на хардвер 
 • Оперативни системи – основни операции со практични примери 
 • Фајл системи – операции и практични примери 
 • Основни програмски пакети и корисни алатки (инсталација и препораки) 
 • Користење на програми и корисни алатки (архивирање, операции со слики) 
 • Канцелариски алатки (пакети за канцелариско работење) 
 • Онлајн комуникациски алатки (емаил, комуникација во реално време) 
 • Помош и дијагностика  
Интернет и компјутерска безбедност
 • Основи на Интернет
 • Прегледувачи, HTML и CSS
 • Организација на компјутерски мрежи и TCP/IP протоколно множество
 • Работа со мрежни уреди, основно конфигурирање
 • HTTP, HTTPS и FTP
 • Основи на компјутерска безбедност, заштитни мерки и алатки
 • Сајбер хигиена
 • Заштита на локална мрежа и компјутери од мрежен пристап
Алатки за процесирање на текст
 • Вовед во софтверот за работа со текст, работна околина и преглед на алатки 
 • Форматирање на текст, вметнување на објекти и слики и манипулација со нив 
 • Работа со листи, табели, користење на графички симболи 
 • Напредно форматирање на документити, контрола на текот на документот 
 • Користење на стилови и шаблони. Праќање емаил пораки со Mail Merge 
 • Обезбедување на документот, користење на референци и крос референци, наслови и линкови. Работа со макроа и основни ВБ скрипти 
 • Работа на реален практичен проблем 
Алатки за работа со табели
 • Вовед во софтверот за работа со табели, работна околина и преглед на алатки 
 • Внесување податоци во Ексел, работа со табели, бои, слики 
 • Работа со формули и обработка на податоците од табелите 
 • Визуелизација на податоците 
 • Работа со пивот табели, пивотирање со повеќе нивоа 
 • Напредни формули. Работа со макроа и основни ВБ скрипти 
 • Работа на реален практичен проблем 
Работа со едноставни бази на податоци
 • Запознавање со основните концепти на бази на податоци 
 • Запознавање со работната околина на Microsoft Office Access 
 • Дизајн на едноставна база на податоци 
 • Креирање на база на податоци (вклучувајќи и поврзани табели) 
 • Внес, промена и бришење на податоци во табелите 
 • Запознавање со основните SQL наредби за менаџирање на податоците во базата на податоци 
 • Запознавање со SQL стандардот за поставување прашалници до базата на податоци 
 • Поставување најразлични прашалници до базата на податоци 
Основи на компјутерски мрежи и оперативни системи
 • Основи на оперативни системи 
 • Работа со Command Line Interface околина 
 • Основни наредби, работа со датотеки 
 • Организација на компјутерски мрежи 
 • TCP/IP протоколно множество 
 • Работа со мрежни уреди, основно конфигурирање 
 • Основи на компјутерска безбедност, заштитни мерки и алатки 
 • Заштита на локална мрежа и компјуери од мрежен пристап 
Аплицирај

Напомена: ФИНКИ го задржува правото на делумна промена на содржините на обуките.